Beynəlxalq hüquq kiber məkanda tətbiq olunurmu?

Kiber əməliyyatlar hüquqi boşluqda baş vermir. Bunu “Kiber əməliyyatlara tətbiq olunan beynəlxalq hüquq üzrə Tallin Məlumat kitabı 2.0” (“Tallin Manual 2.0”) bir daha təsdiq edir. Tallin Manual 2.0, həmçinin dövlətlərin təcrübəsi sübut edir ki, beynəlxalq hüquq kiber məkana tətbiq olunur. Kiber əməliyyatlar hüquqi boşluqda baş vermir. Dövlətlər kiber məkanda hüquqlara malikdirlər, o cümlədən öhdəliklər daşıyırlar. Read more about Beynəlxalq hüquq kiber məkanda tətbiq olunurmu?[…]