Cloudda elektron sübutlar: istintaq üçün maneələr

Dövlətlər cəmiyyət və fərdləri cinayətlərdən qorumaqla bağlı öhdəlik daşısalar da, kiberməkana gəlincə onların bu öhdəliyi həyata keçirmək imkanları məhdudlaşır. Cinayət işlərinin istintaqında elektron sübutların əldə edilməsi qanunun aliliyinin təmin edilməsi üçün vacibdir. Lakin dövlətlərin kiberməkanda hüququn aliliyini təmin etmək imkanları onlar cinayət işlərinin istintaqı məqsədilə məlumatlara və beləliklə elektron sübutlara çıxış yolunda duran maneələri dəf Read more about Cloudda elektron sübutlar: istintaq üçün maneələr[…]