Fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə nəzarət qurumları

Fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə nəzarət qurumları: beynəlxalq təcrübə, Azərbaycan Respublikası üçün perspektivlər.  Xülasə: Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycan Respublikasının “Nəzarət qurumları və trans-sərhəd məlumat axını haqqında Əlavə Protokol”a qoşulacağı təqdirdə ölkədə fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə nəzarət qurumunun yaradılması perspektivlərini, bu sahədə qabaqcıl beynəlxalq təcrübəni araşdırmaqdan və fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində ölkədəki mövcud vəziyyəti dəyərləndirərək icitmaiyyətin etimad Read more about Fərdi məlumatların mühafizəsi üzrə nəzarət qurumları[…]